ERKEND PSYCHOLOOG
Ik ben Master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie en heb op basis van mijn jarenlange ervaring door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid mijn visum als klinisch psycholoog verkregen. De combinatie van deze twee domeinen zorgt ervoor dat ik me goed kan inleven in zowel privé als werkgerelateerde problemen. Deze twee werelden staan immers naar mijn ervaring niet los van elkaar. 
Ik ben ook ingeschreven op de officiële lijst van de Belgische psychologen, wat betekent dat ik bij Wet de beschermde titel van psycholoog mag dragen. Deze registratie is de bevestiging dat ik de vereiste opleiding heb gevolgd en juridisch gebonden ben aan de deontologische code voor psychologen. De inschrijving wordt jaarlijks hernieuwd. 
Inschrijvingsnummer: 852127101
Back to Top