EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

Wat is ELP?
Ik ben geconventioneerd eerstelijnspsycholoog bij de netwerken Kwadraat en Zuid-West-Vlaanderen. ELP is de afkorting van eerstelijnspsychologie.
Maar wat betekent dat precies? 
Concreet wil dit zeggen dat ik u - aan terugbetalingstarief - kortdurende en oplossingsgerichte psychologische begeleiding kan geven, bij mild tot matig psychisch onwelzijn op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.
Welke tegemoetkoming kan ik precies verwachten?
Per kalenderjaar is er een tegemoetkoming voor één intake van 1 uur en drie vervolgsessies van 45 minuten (dit kan verlengd worden met vier extra sessies van 45 minuten).
Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?
Iedereen kan in zijn leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vraagt om psychologische zorg. Dit aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid of problemen op het vlak van psychisch welbevinden. Als eerstelijnspsycholoog werk ik voor volwassenen en ouderen. Voor de doelgroep kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen (t.e.m. 23 jaar) verwijs ik naar www.wingg.be.
Binnen de netwerken Kwadraat en Zuid-West-Vlaanderen zijn volgende 'kwetsbare doelgroepen' bepaald:
- mensen in armoede
- mensen met een chronisch-somatische problematiek (zogenaamde comorbiditeit)
- ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen
- mensen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen (zogenaamde dubbele diagnose)
- zwangere vrouwen, met een hogere kans op het ontwikkelen van depressieve klachten en angststoornissen
- mantelzorgers
- zorgverleners wiens draagkracht als gevolg van de Covid-19 pandemie onder grote druk kwam te staan
- zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers
Wat betaal ik dan precies?
Je betaalt € 11,00 eigen bijdrage per sessie of € 4,00 indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
Wat heb ik mee tijdens het eerste gesprek?
Breng een klevertje van de mutualiteit mee naar de eerste afspraak.

Back to Top