EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

Wat is ELP?
Ik ben geconventioneerd eerstelijnspsycholoog. ELP is de afkorting van eerstelijnspsychologie.
Maar wat betekent dat precies? 
Concreet wil dit zeggen dat ik u - aan terugbetalingstarief - kortdurende en oplossingsgerichte psychologische begeleiding kan geven, bij mild tot matig psychisch onwelzijn op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.
Welke tegemoetkoming kan ik precies verwachten?
Per kalenderjaar is er een tegemoetkoming voor één intake van 1 uur en drie vervolgsessies van 45 minuten (dit kan verlengd worden met vier extra sessies van 45 minuten).
Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?
- een verwijsvoorschrift van de huisarts, preventie- of arbeidsarts
- voor een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
- dat mild tot matig is en vermoedelijk verholpen kan worden via kortdurende eerstelijnspsychologische zorg
Wat betaal ik dan precies?
Je betaalt € 11,20 eigen bijdrage per sessie of € 4,00 indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
Wat heb ik mee tijdens het eerste gesprek?
Breng je verwijsvoorschrift 'eerstelijnspsychologie' (dat niet ouder is dan 1 maand) en een klevertje van de mutualiteit mee naar de eerste afspraak.

Back to Top